2022-04-30 00:00:00.0

ครัวแบบปิดที่นิยมส่วนใหญ่จะวางโซนห้องครัวไว้ติดกับระเบียงเพื่อเป็นการระบายอากาศและระบายกลิ่นได้เป็นอย่างดีค่ะ กรณีที่ห้องไม่มีระเบียงหรือตำแหน่งห้องครัวจัดวางไว้ไม่ติดกับระเบียงเจ้าของอาจต้องติดเครื่องดูดควันเพื่อระบายกลิ่นอาหารค่ะ คอนโดครัวเปิด คือ การที่สัดส่วนพื้นที่ครัวเปิดโล่งและเชื่อมต่อกับส่วนพื้นที่อื่นภายในห้องห้อง ข้อดี ทำให้พื้นที่ดูโปร่งโล่งมากกว่าการปิดกั้นเป็นสัดส่วน ข้อเสีย เน้นการทำอาหารเบาได้ อาหารที่ใช้ไมโครเวฟเป็นหลัก ถ้าทำอาหารแบบครบวงจรจะเกิดกลิ่นคละคลุ้งภายในห้องชุด ระบายอากาศและกลิ่นออกได้ช้าและใช้ระยะเวลานานกว่า ถึงแม้ว้าจะมีการติดตั้งเครื่องดูดควัน

ส่วนใหญ่จะจัดวางไว้ด้านหน้าของห้องชุด เปิดประตูมาจะเจอกับส่วนครัวเปิดโล่ง