รับสมัคร ผู้รับเหมา

เนื่องจาก บริษัท จำกัด กำลังอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ทางบริษัทจึงประกาศ รับสมัคร  **ผู้รับเหมา** ด่วน ! เพื่อขยายงาน

  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตย์
  • งานระบบไฟฟ้า
  • งานระบบประปา-สุขาภิบาล
ท่านใดสนใจ ติดต่อเบอร์ 02-157-2126 ต่อ1403 (ติดต่อแผนกวิศวกร)