ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ก่อตั้งโดยคุณนิรัตน์ อยู่ภักดี ซึ่งเริ่มต้นจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2531 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 34 ปี ได้พัฒนาโครงการด้วยแนวความคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยให้มีที่พักอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลได้ในราคาจับต้องได้ง่าย ภายใต้ บริษัท รีเจ้นท์ กรีนเพาเวอร์และบริษัทในเครือกว่า 30,000 ยูนิต

34

ปี

41

จำนวนโปรเจค

30,000

จำนวนโปรเจค

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด เข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุน บีโอไอ* (BOI) ประเภทกิจการที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2549 โดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถมีที่พักอาศัยที่มีมาตรฐาน เพิ่มทางเลือกในทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของชุมชน และมีระดับราคาที่เหมาะสม

 • โครงสร้างบริษัทและบริษัทในเครือ
  บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
  รีเจ้นท์ โฮม
  รีช
  • บริษัท ไวท์สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
   ไรย์
  • บริษัท เทอร์ร่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
   ดี อัลโต คอนโด
   เทอร์ร่า เรสซิเด้น

ประวัติบริษัท

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ก่อตั้งโดยคุณนิรัตน์ อยู่ภักดี ซึ่งเริ่มต้นจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2531 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 34 ปี ได้พัฒนาโครงการด้วยแนวความคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยให้มีที่พักอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลได้ในราคาจับต้องได้ง่าย ภายใต้ บริษัท รีเจ้นท์ กรีนเพาเวอร์และบริษัทในเครือกว่า 30,000 ยูนิต

34

ปี

41

จำนวนโปรเจค

30,000

จำนวนโปรเจค

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด เข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุน บีโอไอ* (BOI) ประเภทกิจการที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2549 โดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถมีที่พักอาศัยที่มีมาตรฐาน เพิ่มทางเลือกในทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของชุมชน และมีระดับราคาที่เหมาะสม
Reference* https://www.boi.go.th/index.php?page=guides

โครงสร้างบริษัทและบริษัทในเครือ
 • บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
  รีเจ้นท์ โฮม
  รีช
  • บริษัท ไวท์สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
   ไรย์
  • บริษัท เทอร์ร่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
   ดี อัลโต คอนโด
   เทอร์ร่า เรสซิเด้น

2531

2531-2540 ส่งมอบที่พักอาศัยกว่า 4,000 ยูนิต

สะพานใหม่อาคารชุด

รีเจ้นท์ รัชดา

รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์

มาร์เบิลเพลส

รีเจ้นท์ พัฒนาการ 4

รีเจ้นท์ พัฒนาการ 5,6

2540

สะพานใหม่อาคารชุด

รีเจ้นท์ รัชดา

รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์

มาร์เบิลเพลส

รีเจ้นท์ พัฒนาการ 4

รีเจ้นท์ พัฒนาการ 5,6

2549

รีเจ้นท์ โฮม 1

2550

รีเจ้นท์ โฮม 2

รีเจ้นท์ โฮม 3

2551

รีเจ้นท์ โฮม 4

รีเจ้นท์ โฮม รัชดา ซ.5                              

2552

รีเจ้นท์ โฮม 6/1 ประชาชื่น

รีเจ้นท์ โฮม 10 แจ้งวัฒนะ

รีเจ้นท์ โฮม 11 ซอยพหลโยธิน 67/1

2553

รีเจ้นท์ โฮม 6/2 ประชาชื่น

รีเจ้นท์ โฮม 7/1 บางนา

รีเจ้นท์ โฮม 7/2 บางนา

รีเจ้นท์ โฮม 8 ซอยพหลโยธิน 67/1

รีเจ้นท์ โฮม 9 ซอย สุขุมวิท 64

รีเจ้นท์ โฮม 12 ซอย ลาดพร้าว 41

รีเจ้นท์ โฮม 16 ซอย พหลโยธิน 67

2554

รีเจ้นท์ โฮม 13 สุขุมวิท 93

รีเจ้นท์ โฮม 14 สุขุมวิท 93/1

รีเจ้นท์ โฮม 15 แจ้งวัฒนะ

รีเจ้นท์ โฮม 18 แจ้งวัฒนะ

รีเจ้นท์ โฮม 19 ซอย สุขุมวิท 93

2555

รีเจ้นท์ โฮม 20 ประชาชื่น 16

2556

รีเจ้นท์ ออร์คิด สุขุมวิท 101

รีเจ้นท์ โฮม 22 ซอยสุขุมวิท 85

2557

รีเจ้นท์ ออร์คิด ตลาดพลู (เทอดไท33)

2558

รีเจ้นท์ โฮม 25/1 ติวานนท์

รีเจ้นท์โฮม บางซ่อน 27

2559

รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 81

2560

รีช พหลโยธิน 52

รีเจ้นท์ โฮม บางซ่อน 28

2561

รีเจ้นท์ โฮม 97/1

2562

ไรย์ ตลาดพลู

ดิ อัลโต คอนโด

2564

ไรย์ หัวหมาก 1

ไรย์ สุขุมวิท 101/1

2565

เทอร์ร่า เรสซิเด้น 1

รีเจ้นท์ โฮม บางนา

รีเจ้นท์ โฮม วุฒากาศ